Tylko dla nauczycieli

A1+ (Beginner – upper) Zaimki – miks
A1+ (beginner – upper) kółko – krzyżyk – trójkąt, pierwsze kroki z deklinacją rzeczownika cz. 2
A1+(beginner – upper) kółko – krzyżyk – trójkąt, jaka to deklinacja
A1+(beginner – upper) kółko – krzyżyk – trójkąt, miejscownik
A1+(beginner – upper) kółko – krzyżyk – trójkąt, deklinacja po przyimkach
A1+(beginner – upper) kółko – krzyżyk – trójkąt, deklinacja zaimka osobowego
A2(basic) kółko 0 krzyżyk – trójkąt, dopełniacz a liczebnik
A2(basic) kółko – krzyżyk – trójkąt, rodzaj męskoosobowy
A2+(basic-upper) kółko – krzyżyk – trójkąt,deklinacja ‚swój’
A2+(basic – upper) kółko – krzyżyk – trójkąt, tryb rozkazujący
A2 (Basic) Jak pisać reklamację?
B1 (intermediate – lower) kółko – krzyżyk – trójkąt, celownik
B1 (intermediate – lower) kółko – krzyżyk – trójkąt, celownik/miejscownik/wołacz