B1, B1+ (intermediate - lower)

B1 (intermediate – lower) Zaimki osobowe (MIX)

zaimki osobowe

B1 (intermediate – lower) Zaimki osobowe (MIX)

B1 (intermediate – lower) Zaimki osobowe (MIX) – key

john-schnobrich-520023-unsplash

Materiał został przygotowany przez Justynę Malec-Łaksę. Autorka wyraża zgodę na kopiowanie materiału i wykorzystywanie go w celach komercyjnych. Autorka nie wyraża zgody na jakiekolwiek modyfikacje materiału czy usuwanie jakiegokolwiek elementu. Zakrycie czy usunięcie stopki z imieniem i nazwiskiem autorki lub adresem strony internetowej jest równoznaczne z kradzieżą jej własności intelektualnej i wiąże się z odpowiedzialnością cywilną.

 

Please follow and like us:
B1, B1+ (intermediate - lower)

B1 (intermediate – lower) KTOŚ & COŚ (zaimki rzeczowne)

We use ktoś and coś while talking about someone or something unidentified, e.g.

Chyba ktoś wszedł do domu.  – I think someone entered the house.
Jadłeś coś dzisiaj? – Have you eaten anything today?

We need to inflect ktoś and coś by adding ś at the end of the question, which belongs to every case – e.g. Dopełniacz (Genetive) has questions: „kogo? czego?” so we add ś and have kogoś and czegoś in Genetive form. It’s really easy! Look at the table below to remind all the questions and check our exercises!

ktos, cos

B1 (intermediate – lower) KTOŚ i COŚ – zaimki rzeczowne – exercises

B1 (intermediate – lower) KTOŚ i COŚ – zaimki rzeczowne – key

Materiał został przygotowany przez Justynę Malec-Łaksę. Autorka wyraża zgodę na kopiowanie materiału
i wykorzystywanie go w celach komercyjnych. Autorka nie wyraża zgody na jakiekolwiek modyfikacje materiału czy 
usuwanie jakiegokolwiek elementu. Zakrycie czy usunięcie stopki z imieniem i nazwiskiem autorki lub adresem strony 
internetowej jest równoznaczne z kradzieżą jej własności intelektualnej i wiąże się z odpowiedzialnością cywilną.
Please follow and like us: