A2+ (basic - upper)

A2+ (basic – upper) KPK2, 1-6

Materiał dla wszystkich nauczycieli, którzy pracują z Krok po kroku 2. W grze zostały wyselekcjonowane najważniejsze zagadnienia pojawiające się w rozdziałach 1-6.
A2-basic-upper-kpk-1-6-puzzle

Materiał został przygotowany przez Monikę Siembidę. Autorka wyraża zgodę na kopiowanie materiału i wykorzystywanie go w celach edukacyjnych. Autorka nie wyraża zgody na jakiekolwiek modyfikacje materiału czy usuwanie jakiegokolwiek elementu. Zakrycie czy usunięcie stopki z imieniem i nazwiskiem autorki jest równoznaczne z kradzieżą jej własności intelektualnej i wiąże się z odpowiedzialnością cywilną.

When everything seems to be going against you, remember that the airplane takes off against the wind, not with it.-6.png

Please follow and like us:
A1 + (beginner - upper)

A1+, mianownik, narzędnik, biernik i dopełniacz – plotki

Try to practice mixed declination: mianownik (singular and plural), narzędnik (singular and plural), biernik (singular and plural) and dopałniacz (singular and plural). Grammar is connected with corpo gossips :).

A1+, mianownik, narzędnik, biernik i dopełniacz – plotki, text
A1+, mianownik, narzędnik, biernik i dopełniacz – plotki, key

 

 

businessmen-42691_1280

Please follow and like us:
B1, B1+ (intermediate - lower)

B1 (intermediate – lower) KTOŚ & COŚ (zaimki rzeczowne) – cz. 2

This is the second part of the lesson „KTOŚ & COŚ”:

B1 (intermediate – lower) KTOŚ & COŚ (zaimki rzeczowne)

so first check the link above, where you’ll find the explanation of issue and some exercises and then you can continue with today’s exercises.

Powodzenia! 🙂

B1 (intermediate – lower) KTOŚ i COŚ – zaimki rzeczowne – cz. 2 – EXERCISES

B1 (intermediate – lower) KTOŚ i COŚ – zaimki rzeczowne – cz. 2 – KEY

 

Materiał został przygotowany przez Justynę Malec-Łaksę. Autorka wyraża zgodę na kopiowanie materiału
i wykorzystywanie go w celach komercyjnych. Autorka nie wyraża zgody na jakiekolwiek modyfikacje materiału czy 
usuwanie jakiegokolwiek elementu. Zakrycie czy usunięcie stopki z imieniem i nazwiskiem autorki lub adresem strony 
internetowej jest równoznaczne z kradzieżą jej własności intelektualnej i wiąże się z odpowiedzialnością cywilną.

correcting-1351629

fot. www.pixabay.com
Please follow and like us:
A2+ (basic - upper)

A2+ (basic – upper) Tworzenie definicji – cz. 2 (mix)

Tworzenie definicji cz. 2 (MIX) – is the second and harder part of the lesson:

A2+ (basic – upper) Tworzenie definicji

So if you completed part I,  you are ready to continue with exercises below:

A2+ (basic-upper) Tworzenie definicji cz. 2 (mix) – exercises

A2+ (basic-upper) Tworzenie definicji cz. 2 (mix)- key

Materiał został przygotowany przez Justynę Malec-Łaksę. Autorka wyraża zgodę na kopiowanie materiału
i wykorzystywanie go w celach komercyjnych. Autorka nie wyraża zgody na jakiekolwiek modyfikacje materiału czy 
usuwanie jakiegokolwiek elementu. Zakrycie czy usunięcie stopki z imieniem i nazwiskiem autorki lub adresem strony 
internetowej jest równoznaczne z kradzieżą jej własności intelektualnej i wiąże się z odpowiedzialnością cywilną.

woman-1172718

fot. pixabay.com
Please follow and like us:
B1, B1+ (intermediate - lower)

B1 (intermediate – lower) KTOŚ & COŚ (zaimki rzeczowne)

We use ktoś and coś while talking about someone or something unidentified, e.g.

Chyba ktoś wszedł do domu.  – I think someone entered the house.
Jadłeś coś dzisiaj? – Have you eaten anything today?

We need to inflect ktoś and coś by adding ś at the end of the question, which belongs to every case – e.g. Dopełniacz (Genetive) has questions: „kogo? czego?” so we add ś and have kogoś and czegoś in Genetive form. It’s really easy! Look at the table below to remind all the questions and check our exercises!

ktos, cos

B1 (intermediate – lower) KTOŚ i COŚ – zaimki rzeczowne – exercises

B1 (intermediate – lower) KTOŚ i COŚ – zaimki rzeczowne – key

Materiał został przygotowany przez Justynę Malec-Łaksę. Autorka wyraża zgodę na kopiowanie materiału
i wykorzystywanie go w celach komercyjnych. Autorka nie wyraża zgody na jakiekolwiek modyfikacje materiału czy 
usuwanie jakiegokolwiek elementu. Zakrycie czy usunięcie stopki z imieniem i nazwiskiem autorki lub adresem strony 
internetowej jest równoznaczne z kradzieżą jej własności intelektualnej i wiąże się z odpowiedzialnością cywilną.
Please follow and like us:
A2 (basic)

A2 (BASIC) ILE KONTRA ILU

What is the difference between ILE and ILU? Why Polish use sometimes DWÓCH, another time DWA.

Try to study this presentation. This grammar issue is a little crazy (SZALONE!), but really clear and logic.

ILE KONTRA ILU – presentation

Ile? Ilu? – ćwiczenia gramatyczne

Ile? Ilu? – ćwiczenia gramatyczne – key

dice-161377

(fot. www.pixabay.com)

Materiał został przygotowany przez Justynę Malec-Łaksę i Monikę Siembidę. Autorki wyrażają zgodę na kopiowanie
 materiału i wykorzystywanie go w celach komercyjnych. Autorki nie wyrażają zgody na jakiekolwiek modyfikacje materiału czy usuwanie jakiegokolwiek elementu. Zakrycie czy usunięcie stopki z imieniem i nazwiskiem autorki lub adresem strony internetowej jest równoznaczne z kradzieżą jej własności intelektualnej i wiąże się z odpowiedzialnością cywilną.
Please follow and like us:
A2 (basic)

A2 (basic) Ten, ta, to…. Zaimki wskazujące -> demonstratives

 

Below you will find 2 tables with demonstratives in Polish and exercises.

First table we use when we talk about or point the person, object or concept which are close (->here):

e.g.  this house -> ten dom
this woman-> ta kobieta
this child -> to dziecko

these houses/ women/ children -> te domy/ kobiety/ dzieci
these men/ people -> ci mężczyźni/ ludzie

Ten, ta, to

Second table we use when we talk about or point the person, object or concept which are not close (->there).
Conjugation is analogical: we just have to add prefix „tam-” (exeption: female singular in accusative form: tamtą).

e.g.  that house -> tamten dom
that woman-> tamta kobieta
that child -> tamto dziecko

those houses/ women/ children -> tamte domy/ kobiety/ dzieci
those men/ people -> tamci mężczyźni/ ludzie

Tamten, tamta, tamto

Are you ready to practise now? Here you have some exercises and key in pdf.

Ten, ta, to… Zaimki wskazujące (demonstratives) – EXERCISES

Ten, ta, to… Zaimki wskazujące (demonstratives) – KEY

Materiał został przygotowany przez Justynę Malec-Łaksę. Autorka wyraża zgodę na kopiowanie materiału
i wykorzystywanie go w celach komercyjnych. Autorka nie wyraża zgody na jakiekolwiek modyfikacje materiału czy 
usuwanie jakiegokolwiek elementu. Zakrycie czy usunięcie stopki z imieniem i nazwiskiem autorki lub adresem strony 
internetowej jest równoznaczne z kradzieżą jej własności intelektualnej i wiąże się z odpowiedzialnością cywilną.

 

Please follow and like us: