A1 + (beginner - upper)

A1+ (beginner – upper) kółko – krzyżyk – trójkąt, pierwsze kroki z deklinacją rzeczownika cz. 2

Gra jest odpowiedzią na potrzeby grup, które są znudzone tradycyjnym drylem, i oprócz ćwiczenia gramatyki, chcą się bawić. Reakcje na nią były w większości grup bardzo pozytywne, zachęca ona do rywalizacji w grupie i motywuje. Studenci są o wiele bardziej skoncentrowani niż w przypadku ćwiczeń drylowych.

Gra funkcjonuje podobnie do znanej wszystkim kółko/krzyżyk. Tutaj jednak rekomendowana liczba zawodników to trzy osoby. Możliwe jest również granie w dwie i cztery osoby. Studenci muszą zdobyć cztery pola na planszy poziomo, pionowo lub ukośnie.  Po zdobyciu czterech pól skreślają je. Jeżeli jeden ze studentów nie zna odpowiedzi, próbuje drugi. Wygrywa osoba, która zdobędzie najwięcej skreśleń.

Zacznijmy więc od deklinacji, jeżeli zrobiłeś/zrobiłaś ze swoją grupą zagadnienia gramatyczne do miejscownika, spróbuj odświeżyć to. Studenci wybierają pole z czasownikiem i próbują ułożyć zdanie.

Materiał tworzony dla studentów, którzy kończą jedenasty rozdział w podręczniku „Krok po kroku”. Testuje znajomość mianownika, biernika, narzędnika i dopełniacza l. poj. oraz mianownika, biernika i narzędnika l.mn.

A1 (beginner – upper), kółko – krzyżyk – trójkąt , miks – mianownik, narzędnik, biernik, dopełniacz

When everything seems to be going against you, remember that the airplane takes off against the wind, not with it.-5

 

 

Please follow and like us:
B1, B1+ (intermediate - lower)

B1 (intermediate – lower), kółko – krzyżyk – trójkąt, celownik/miejscownik/wołacz

Gra jest odpowiedzią na potrzeby grup, które są znudzone tradycyjnym drylem, i oprócz ćwiczenia gramatyki, chcą się bawić. Reakcje na nią były w większości grup bardzo pozytywne, zachęca ona do rywalizacji w grupie i motywuje. Studenci są o wiele bardziej skoncentrowani niż w przypadku ćwiczeń drylowych.

Gra funkcjonuje podobnie do znanej wszystkim kółko/krzyżyk. Tutaj jednak rekomendowana liczba zawodników to trzy osoby. Możliwe jest również granie w dwie i cztery osoby. Studenci muszą zdobyć cztery pola na planszy poziomo, pionowo lub ukośnie.  Po zdobyciu czterech pól skreślają je. Jeżeli jeden ze studentów nie zna odpowiedzi, próbuje drugi. Wygrywa osoba, która zdobędzie najwięcej skreśleń.

Plansza stworzona do praktyki miejscownika, celownika i wołacza.

B1 (intermediate – lower), kółko – krzyżyk – trójkąt , celownik:miejscownik:wołacz

When everything seems to be going against you, remember that the airplane takes off against the wind, not with it.-4

 

Please follow and like us:
B1, B1+ (intermediate - lower)

B1 (intermediate – lower), kółko – krzyżyk – trójkąt, celownik

Gra jest odpowiedzią na potrzeby grup, które są znudzone tradycyjnym drylem, i oprócz ćwiczenia gramatyki, chcą się bawić. Reakcje na nią były w większości grup bardzo pozytywne, zachęca ona do rywalizacji w grupie i motywuje. Studenci są o wiele bardziej skoncentrowani niż w przypadku ćwiczeń drylowych.

Gra funkcjonuje podobnie do znanej wszystkim kółko/krzyżyk. Tutaj jednak rekomendowana liczba zawodników to trzy osoby. Możliwe jest również granie w dwie i cztery osoby. Studenci muszą zdobyć cztery pola na planszy poziomo, pionowo lub ukośnie.  Po zdobyciu czterech pól skreślają je. Jeżeli jeden ze studentów nie zna odpowiedzi, próbuje drugi. Wygrywa osoba, która zdobędzie najwięcej skreśleń.

Plansza stworzona do praktyki celownika.

 

B1 (intermediate – lower), kółko – krzyżyk – trójkąt , celownik

 

When everything seems to be going against you, remember that the airplane takes off against the wind, not with it.-3

Please follow and like us:
A1 + (beginner - upper)

A1+, kółko – krzyżyk -trójkąt, miejscownik

Gra jest odpowiedzią na potrzeby grup, które są znudzone tradycyjnym drylem, i oprócz ćwiczenia gramatyki, chcą się bawić. Reakcje na nią były w większości grup bardzo pozytywne, zachęca ona do rywalizacji w grupie i motywuje. Studenci są o wiele bardziej skoncentrowani niż w przypadku ćwiczeń drylowych.

Gra funkcjonuje podobnie do znanej wszystkim kółko/krzyżyk. Tutaj jednak rekomendowana liczba zawodników to trzy osoby. Możliwe jest również granie w dwie i cztery osoby. Studenci muszą zdobyć cztery pola na planszy poziomo, pionowo lub ukośnie.  Po zdobyciu czterech pól skreślają je. Jeżeli jeden ze studentów nie zna odpowiedzi, próbuje drugi. Wygrywa osoba, która zdobędzie najwięcej skreśleń.

Plansza stworzona do praktyki miejscownika.

A1+, miejscownik

Please follow and like us:
A1 + (beginner - upper), A2 (basic), A2+ (basic - upper)

A1+ – A2+, Kółko – krzyżyk – trójkąt, czyli szybkie powtórzenie

Gra jest odpowiedzią na potrzeby grup, które są znudzone tradycyjnym drylem, i oprócz ćwiczenia gramatyki, chcą się bawić. Reakcje na nią były w większości grup bardzo pozytywne, zachęca ona do rywalizacji w grupie i motywuje. Studenci są o wiele bardziej skoncentrowani niż w przypadku ćwiczeń drylowych.

Gra funkcjonuje podobnie do znanej wszystkim kółko/krzyżyk. Tutaj jednak rekomendowana liczba zawodników to trzy osoby. Możliwe jest również granie w dwie i cztery osoby. Studenci muszą zdobyć cztery pola na planszy poziomo, pionowo lub ukośnie.  Po zdobyciu czterech pól skreślają je. Jeżeli jeden ze studentów nie zna odpowiedzi, próbuje drugi. Wygrywa osoba, która zdobędzie najwięcej skreśleń.

Zacznijmy więc od deklinacji, jeżeli zrobiłeś/zrobiłaś ze swoją grupą zagadnienia gramatyczne do miejscownika, spróbuj odświeżyć to. Studenci wybierają pole z czasownikiem i próbują ułożyć zdanie.

A1+, czasowniki – jaka to deklinacja?

A teraz deklinacja na konkretnych przykładach.


A1+, deklinacja rzeczownika – miks, 1
A1+, deklinacja rzeczownika – miks, 2

Plansza stworzona do praktyki miejscownika.

A1+, miejscownik

Powtórzenie deklinacji po przyimkach.

A1+, przyimki statyczne
A1+, przyimki dynamiczne

Powtórzenie deklinacji zaimka osobowego.

A1+, zaimki osobowe – miks, 1
A1+, zaimki osobowe – miks, 2

A tutaj specjalny miks robiony dla grupy, z którą pracowałam ostatnio. Po kolei, od góry w dół testujemy ważne zagadnienia, które pojawiły się w czasie kursu: przysłówek, zaimek osobowy, miejscownik, dopełniacz cząstkowy, pogoda i deklinacja rzeczownika.

A1+, miks – przysłówek, zaimek, miejscownik, dopełniacz czątkowy, pogoda, deklinacja rzeczownika

Utrapienie większości studentów, czyli rodzaj męskoosobowy.

A2, rodzaj męskoosobowy

Ćwiczenie z deklinacji rzeczownika po czasownikach z przyimkami i bez przyimków, z negacją i bez negacji. Koncentracja na opozycji biernika i dopełniacza.


A2+, deklinacja rzeczownika po czasownikach z przyimkami i bez przyimków, z negacją i bez negacji

Deklinacja swój/swego.

A2+, swój/swojego – deklinacja

I praktyka trybu rozkazującego.

A2+, tryb rokazujący

tic-tac-toe-150614_1280.png

Please follow and like us:
B1, B1+ (intermediate - lower)

B1 (intermediate – lower) KTOŚ & COŚ (zaimki rzeczowne) – cz. 2

This is the second part of the lesson „KTOŚ & COŚ”:

B1 (intermediate – lower) KTOŚ & COŚ (zaimki rzeczowne)

so first check the link above, where you’ll find the explanation of issue and some exercises and then you can continue with today’s exercises.

Powodzenia! 🙂

B1 (intermediate – lower) KTOŚ i COŚ – zaimki rzeczowne – cz. 2 – EXERCISES

B1 (intermediate – lower) KTOŚ i COŚ – zaimki rzeczowne – cz. 2 – KEY

 

Materiał został przygotowany przez Justynę Malec-Łaksę. Autorka wyraża zgodę na kopiowanie materiału
i wykorzystywanie go w celach komercyjnych. Autorka nie wyraża zgody na jakiekolwiek modyfikacje materiału czy 
usuwanie jakiegokolwiek elementu. Zakrycie czy usunięcie stopki z imieniem i nazwiskiem autorki lub adresem strony 
internetowej jest równoznaczne z kradzieżą jej własności intelektualnej i wiąże się z odpowiedzialnością cywilną.

correcting-1351629

fot. www.pixabay.com
Please follow and like us:
A2+ (basic - upper)

A2+ (basic – upper) Tworzenie definicji – cz. 2 (mix)

Tworzenie definicji cz. 2 (MIX) – is the second and harder part of the lesson:

A2+ (basic – upper) Tworzenie definicji

So if you completed part I,  you are ready to continue with exercises below:

A2+ (basic-upper) Tworzenie definicji cz. 2 (mix) – exercises

A2+ (basic-upper) Tworzenie definicji cz. 2 (mix)- key

Materiał został przygotowany przez Justynę Malec-Łaksę. Autorka wyraża zgodę na kopiowanie materiału
i wykorzystywanie go w celach komercyjnych. Autorka nie wyraża zgody na jakiekolwiek modyfikacje materiału czy 
usuwanie jakiegokolwiek elementu. Zakrycie czy usunięcie stopki z imieniem i nazwiskiem autorki lub adresem strony 
internetowej jest równoznaczne z kradzieżą jej własności intelektualnej i wiąże się z odpowiedzialnością cywilną.

woman-1172718

fot. pixabay.com
Please follow and like us:
B1, B1+ (intermediate - lower)

B1 (intermediate – lower) KTOŚ & COŚ (zaimki rzeczowne)

We use ktoś and coś while talking about someone or something unidentified, e.g.

Chyba ktoś wszedł do domu.  – I think someone entered the house.
Jadłeś coś dzisiaj? – Have you eaten anything today?

We need to inflect ktoś and coś by adding ś at the end of the question, which belongs to every case – e.g. Dopełniacz (Genetive) has questions: „kogo? czego?” so we add ś and have kogoś and czegoś in Genetive form. It’s really easy! Look at the table below to remind all the questions and check our exercises!

ktos, cos

B1 (intermediate – lower) KTOŚ i COŚ – zaimki rzeczowne – exercises

B1 (intermediate – lower) KTOŚ i COŚ – zaimki rzeczowne – key

Materiał został przygotowany przez Justynę Malec-Łaksę. Autorka wyraża zgodę na kopiowanie materiału
i wykorzystywanie go w celach komercyjnych. Autorka nie wyraża zgody na jakiekolwiek modyfikacje materiału czy 
usuwanie jakiegokolwiek elementu. Zakrycie czy usunięcie stopki z imieniem i nazwiskiem autorki lub adresem strony 
internetowej jest równoznaczne z kradzieżą jej własności intelektualnej i wiąże się z odpowiedzialnością cywilną.
Please follow and like us:
B1, B1+ (intermediate - lower)

B1 (intermediate – lower) Mity na temat picia wody -deklinacja rzeczownika

Today we will practise declension (inflection) of noun.  Fill in the gaps in the text with the words in brackets and check with the key if you were right. This text presents the myths about drinking water.

B1 (intermediate – lower) Mity na temat picia wody – text with gaps

B1 (intermediate – lower) Mity na temat picia wody – key

Materiał został przygotowany przez Justynę Malec-Łaksę. Autorka wyraża zgodę na kopiowanie materiału
i wykorzystywanie go w celach komercyjnych. Autorka nie wyraża zgody na jakiekolwiek modyfikacje materiału czy 
usuwanie jakiegokolwiek elementu. Zakrycie czy usunięcie stopki z imieniem i nazwiskiem autorki lub adresem strony 
internetowej jest równoznaczne z kradzieżą jej własności intelektualnej i wiąże się z odpowiedzialnością cywilną.

bottle-666973.jpg

(fot. pixabay.com)

 

 

Please follow and like us: