A2 (basic)

A2 (basic), Powstanie w bluzce w kwiatki – ubrania

1st August is one of the most important dates in history of Warsaw and all Poland. Let’s take a look at this part of history from fashion side and listen about clothes during Warsaw Uprising.

A2 (BASIC), Powstanie w bluzce w kwiatki – ubrania, ex
A2 (BASIC), Powstanie w bluzce w kwiatki – ubrania, key

film o powstaniu warszawskim (1:44-2:45)

182ada20-bc97-4a4d-9073-be2b15e860bf

Please follow and like us:
A2 (basic)

A2 (basic) kółko – krzyżyk – trójkąt, dopełniacz a liczebnik

Gra jest odpowiedzią na potrzeby grup, które są znudzone tradycyjnym drylem, i oprócz ćwiczenia gramatyki, chcą się bawić. Reakcje na nią były w większości grup bardzo pozytywne, zachęca ona do rywalizacji w grupie i motywuje. Studenci są o wiele bardziej skoncentrowani niż w przypadku ćwiczeń drylowych.

Gra funkcjonuje podobnie do znanej wszystkim kółko/krzyżyk. Tutaj jednak rekomendowana liczba zawodników to trzy osoby. Możliwe jest również granie w dwie i cztery osoby. Studenci muszą zdobyć cztery pola na planszy poziomo, pionowo lub ukośnie. Po zdobyciu czterech pól skreślają je. Jeżeli jeden ze studentów nie zna odpowiedzi, próbuje drugi. Wygrywa osoba, która zdobędzie najwięcej skreśleń.

Plansza służy praktyce dopełniacza po liczebniku.

A2 (basic), KÓŁKO – KRZYŻYK – TRÓJKĄT – dopałniacz a liczebnik

tic-tac-toe-150614_640

Please follow and like us:
A2 (basic)

A2, kółko – krzyżyk -trójkąt, rodzaj męskoosobowy

Gra jest odpowiedzią na potrzeby grup, które są znudzone tradycyjnym drylem, i oprócz ćwiczenia gramatyki, chcą się bawić. Reakcje na nią były w większości grup bardzo pozytywne, zachęca ona do rywalizacji w grupie i motywuje. Studenci są o wiele bardziej skoncentrowani niż w przypadku ćwiczeń drylowych.

Gra funkcjonuje podobnie do znanej wszystkim kółko/krzyżyk. Tutaj jednak rekomendowana liczba zawodników to trzy osoby. Możliwe jest również granie w dwie i cztery osoby. Studenci muszą zdobyć cztery pola na planszy poziomo, pionowo lub ukośnie.  Po zdobyciu czterech pól skreślają je. Jeżeli jeden ze studentów nie zna odpowiedzi, próbuje drugi. Wygrywa osoba, która zdobędzie najwięcej skreśleń.

Utrapienie większości studentów, czyli rodzaj męskoosobowy.

A2, rodzaj męskoosobowy

Please follow and like us:
A1 + (beginner - upper), A2 (basic), A2+ (basic - upper)

A1+ – A2+, Kółko – krzyżyk – trójkąt, czyli szybkie powtórzenie

Gra jest odpowiedzią na potrzeby grup, które są znudzone tradycyjnym drylem, i oprócz ćwiczenia gramatyki, chcą się bawić. Reakcje na nią były w większości grup bardzo pozytywne, zachęca ona do rywalizacji w grupie i motywuje. Studenci są o wiele bardziej skoncentrowani niż w przypadku ćwiczeń drylowych.

Gra funkcjonuje podobnie do znanej wszystkim kółko/krzyżyk. Tutaj jednak rekomendowana liczba zawodników to trzy osoby. Możliwe jest również granie w dwie i cztery osoby. Studenci muszą zdobyć cztery pola na planszy poziomo, pionowo lub ukośnie.  Po zdobyciu czterech pól skreślają je. Jeżeli jeden ze studentów nie zna odpowiedzi, próbuje drugi. Wygrywa osoba, która zdobędzie najwięcej skreśleń.

Zacznijmy więc od deklinacji, jeżeli zrobiłeś/zrobiłaś ze swoją grupą zagadnienia gramatyczne do miejscownika, spróbuj odświeżyć to. Studenci wybierają pole z czasownikiem i próbują ułożyć zdanie.

A1+, czasowniki – jaka to deklinacja?

A teraz deklinacja na konkretnych przykładach.


A1+, deklinacja rzeczownika – miks, 1
A1+, deklinacja rzeczownika – miks, 2

Plansza stworzona do praktyki miejscownika.

A1+, miejscownik

Powtórzenie deklinacji po przyimkach.

A1+, przyimki statyczne
A1+, przyimki dynamiczne

Powtórzenie deklinacji zaimka osobowego.

A1+, zaimki osobowe – miks, 1
A1+, zaimki osobowe – miks, 2

A tutaj specjalny miks robiony dla grupy, z którą pracowałam ostatnio. Po kolei, od góry w dół testujemy ważne zagadnienia, które pojawiły się w czasie kursu: przysłówek, zaimek osobowy, miejscownik, dopełniacz cząstkowy, pogoda i deklinacja rzeczownika.

A1+, miks – przysłówek, zaimek, miejscownik, dopełniacz czątkowy, pogoda, deklinacja rzeczownika

Utrapienie większości studentów, czyli rodzaj męskoosobowy.

A2, rodzaj męskoosobowy

Ćwiczenie z deklinacji rzeczownika po czasownikach z przyimkami i bez przyimków, z negacją i bez negacji. Koncentracja na opozycji biernika i dopełniacza.


A2+, deklinacja rzeczownika po czasownikach z przyimkami i bez przyimków, z negacją i bez negacji

Deklinacja swój/swego.

A2+, swój/swojego – deklinacja

I praktyka trybu rozkazującego.

A2+, tryb rokazujący

tic-tac-toe-150614_1280.png

Please follow and like us:
A2 (basic)

A2 (BASIC), leki i choroby

Watch Polish advertisements of medicines and study words connected with an illness.

A2 (BASIC), leki i choroby, ex
A2 (BASIC), leki i choroby, key

REKLAMY:
(1)https://www.youtube.com/watch?v=NpaikUq7Mjo
(2)https://www.youtube.com/watch?v=II3txja-pKc
(3)https://www.youtube.com/watch?v=NpaikUq7Mjo
(4)https://www.youtube.com/watch?v=DUsq8ZGq3mw
(5)https://www.youtube.com/watch?v=JJX9FeSm_Vg

Please repeat this words before doing exercises.

woman-254133_1920

GARDŁO, GŁOWA, ŻOŁĄDEK, MIĘSIEŃ, NOS

Please follow and like us:
A2 (basic)

A2 (BASIC) ILE KONTRA ILU

What is the difference between ILE and ILU? Why Polish use sometimes DWÓCH, another time DWA.

Try to study this presentation. This grammar issue is a little crazy (SZALONE!), but really clear and logic.

ILE KONTRA ILU – presentation

Ile? Ilu? – ćwiczenia gramatyczne

Ile? Ilu? – ćwiczenia gramatyczne – key

dice-161377

(fot. www.pixabay.com)

Materiał został przygotowany przez Justynę Malec-Łaksę i Monikę Siembidę. Autorki wyrażają zgodę na kopiowanie
 materiału i wykorzystywanie go w celach komercyjnych. Autorki nie wyrażają zgody na jakiekolwiek modyfikacje materiału czy usuwanie jakiegokolwiek elementu. Zakrycie czy usunięcie stopki z imieniem i nazwiskiem autorki lub adresem strony internetowej jest równoznaczne z kradzieżą jej własności intelektualnej i wiąże się z odpowiedzialnością cywilną.
Please follow and like us:
A2 (basic)

A2 (basic) Ten, ta, to…. Zaimki wskazujące -> demonstratives

 

Below you will find 2 tables with demonstratives in Polish and exercises.

First table we use when we talk about or point the person, object or concept which are close (->here):

e.g.  this house -> ten dom
this woman-> ta kobieta
this child -> to dziecko

these houses/ women/ children -> te domy/ kobiety/ dzieci
these men/ people -> ci mężczyźni/ ludzie

Ten, ta, to

Second table we use when we talk about or point the person, object or concept which are not close (->there).
Conjugation is analogical: we just have to add prefix „tam-” (exeption: female singular in accusative form: tamtą).

e.g.  that house -> tamten dom
that woman-> tamta kobieta
that child -> tamto dziecko

those houses/ women/ children -> tamte domy/ kobiety/ dzieci
those men/ people -> tamci mężczyźni/ ludzie

Tamten, tamta, tamto

Are you ready to practise now? Here you have some exercises and key in pdf.

Ten, ta, to… Zaimki wskazujące (demonstratives) – EXERCISES

Ten, ta, to… Zaimki wskazujące (demonstratives) – KEY

Materiał został przygotowany przez Justynę Malec-Łaksę. Autorka wyraża zgodę na kopiowanie materiału
i wykorzystywanie go w celach komercyjnych. Autorka nie wyraża zgody na jakiekolwiek modyfikacje materiału czy 
usuwanie jakiegokolwiek elementu. Zakrycie czy usunięcie stopki z imieniem i nazwiskiem autorki lub adresem strony 
internetowej jest równoznaczne z kradzieżą jej własności intelektualnej i wiąże się z odpowiedzialnością cywilną.

 

Please follow and like us: