Bez kategorii

B2 (upper intermediate) „Jak nauczyłam się 3 języków obcych” Ula Pedantula

Are you on B2 level, but are you still looking for the best way to learn languages?
Today we present lesson based on the short movie made by Ula Pedantula – television star, whose real name is Ula Chincz. You can see her very often in Dzień Dobry TVN if you watch Polish television. Ula will tell you about her story – how she learnt 3 foreign languages.

A few things before you start.

Do you know why her youtube nickname is Ula Pedantula?
It comes from the word „pedant” what means person who really like when is clean and needs to clean all the time.

In the recording will be 2 more phrases you may not know:

 

Materiał został przygotowany przez Justynę Malec-Łaksę. Autorka wyraża zgodę na kopiowanie materiału i wykorzystywanie go w celach komercyjnych. Autorka nie wyraża zgody na jakiekolwiek modyfikacje materiału czy usuwanie jakiegokolwiek elementu. Zakrycie czy usunięcie stopki z imieniem i nazwiskiem autorki lub adresem strony internetowej jest równoznaczne z kradzieżą jej własności intelektualnej i wiąże się z odpowiedzialnością cywilną.

Please follow and like us:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *