A2 (basic)

A2 (basic) Ten, ta, to…. Zaimki wskazujące -> demonstratives

 

Below you will find 2 tables with demonstratives in Polish and exercises.

First table we use when we talk about or point the person, object or concept which are close (->here):

e.g.  this house -> ten dom
this woman-> ta kobieta
this child -> to dziecko

these houses/ women/ children -> te domy/ kobiety/ dzieci
these men/ people -> ci mężczyźni/ ludzie

Ten, ta, to

Second table we use when we talk about or point the person, object or concept which are not close (->there).
Conjugation is analogical: we just have to add prefix „tam-” (exeption: female singular in accusative form: tamtą).

e.g.  that house -> tamten dom
that woman-> tamta kobieta
that child -> tamto dziecko

those houses/ women/ children -> tamte domy/ kobiety/ dzieci
those men/ people -> tamci mężczyźni/ ludzie

Tamten, tamta, tamto

Are you ready to practise now? Here you have some exercises and key in pdf.

Ten, ta, to… Zaimki wskazujące (demonstratives) – EXERCISES

Ten, ta, to… Zaimki wskazujące (demonstratives) – KEY

Materiał został przygotowany przez Justynę Malec-Łaksę. Autorka wyraża zgodę na kopiowanie materiału
i wykorzystywanie go w celach komercyjnych. Autorka nie wyraża zgody na jakiekolwiek modyfikacje materiału czy 
usuwanie jakiegokolwiek elementu. Zakrycie czy usunięcie stopki z imieniem i nazwiskiem autorki lub adresem strony 
internetowej jest równoznaczne z kradzieżą jej własności intelektualnej i wiąże się z odpowiedzialnością cywilną.

 

Please follow and like us:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *